GEMEENTE BESTUREN & INKOOP- EN CONTRACT MANAGEMENT ICT

Hoe ver bent u met de digitale ontwikkelingen binnen uw gemeente? Of samenwerkende gemeenten (Shared Service Centre)? Heeft u structuur in uw inkoopproces? Hoe beheersbaar is uw IT-landschap? Allemaal vragen die momenteel spelen binnen gemeenteland. Binnen gemeenteland wordt de lat rond ICT steeds hoger gelegd.

ICT - DIGITALE AGENDA 2020

In de Digitale Agenda zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. Daarbij staan drie sporen centraal:

  1. Open en transparant in de participatiesamenleving
  2. Werken als één efficiënte overheid
  3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal

Voor de gemeenten is het een uitdaging om mee te bewegen met de trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT. Naast de snelle ontwikkelingen verwachten burgers ook dat gemeenten meegaan met de ontwikkelingen. Zoals online dienstverlening voor burgers, maar ook voor ondernemers.

GEMEENTELIJKE IT INKOOPVOORWAARDEN (GIBIT)

Heeft u onlangs een inkooptraject in gang gezet of bent u van plan dit binnenkort te doen? Welke inkoopvoorwaarden gebruikt u? In de markt is al enige discussie ontstaan over de GIBIT voorwaarden. Feit blijft als u niets regelt, dan is er vroeg of laat zeker discussie! Vanuit onze organisatie volgen we de ontwikkelingen op de voet en geven gemeenten daar waar nodig is onze ondersteuning, vanuit onze kennis en ervaring.

Binnenkort starten we met een klein onderzoek om na te gaan hoe ver de gemeenten zijn met de GIBIT voorwaarden en wat hun ervaringen zijn. Volg ons via onze blog.

OMGEVINGSWET GAAT IN 2019 IN

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. In 2017 en 2018 werkt het kabinet verder aan de Nationale Omgevingsvisie. De wet treedt in 2019 in werking.

UITGANGSPUNTEN OMGEVINGSWET

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. (bron: Rijksoverheid)

CUBIC SOLUTIONS EN HAAR DIENSTVERLENING

CubIC Solutions kijkt naar de gemeentelijke uitdagingen in de huidige stand van zaken binnen een (samenwerkende) gemeente en biedt diepgaande expertise op gebied van inkoop- en contract management binnen het ICT domein.

CubIC Solutions biedt ondersteuning aan bij de voorbereiding en uitvoering van een inkoop- en aanbestedingstraject (IT Sourcing traject), contract management en geeft adviezen inclusief de toepassing over de nieuwe digitale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld Cloud diensten, Informatiebeveiliging, IT Audits, Escrows, Big Data, Open Source etc.

GRATIS CUBIC SCAN AANVRAGEN?

Wilt u binnenkort starten met een IT Inkooptraject (software applicaties, cloud dienstverlening etc.) of worstelt u met een IT contract of wellicht toch maar een Informatiebeveiligingsscan laten uitvoeren, neem dan contact met ons op. Vraag de gratis CubIC Scan aan.