CubIC Sourcing Blocks for IT

CubIC Sourcing Blocks for ITzijn bouwstenen die ingezet kunnen worden bij de voorbereiding en uitvoering van een ICT inkooptraject/aanbestedingstraject voor een gemeente, samenwerkende gemeenten (Shared Service Centre), maar ook commerciële organisaties. We laten u zien hoe u tot een goede voorbereiding komt om vervolgens zelf of samen met ons het Inkooptraject/aanbesteding in de markt te zetten.

Het unieke aan deze aanpak is dat het via korte lijnen met persoonlijke aandacht door mij (Natascha van Stuijvenberg) wordt uitgevoerd. We starten met een inventarisatie op locatie waarin u aangeeft waar de gemeente (of uw organisatie) staat met de digitale ontwikkelingen en krijgt u van mij gerichte tips die passen bij de gemeente/organisatie. Wilt u gedurende het voorbereidingstraject persoonlijk begeleid worden? Dan is dat zeker mogelijk met de service die we bieden.

VOORBEREIDING EN UITVOERING INKOOP- (SOURCING) EN AANBESTEDINGS

TRAJECT

"De voorbereiding is het halve werk" wordt weleens geroepen. Als het inkoop-/aanbestedingstraject met de nodige voorbereidingen op de markt is gezet, dan is de kans van slagen groter om de levering van IT-services tegen de meest optimale prijs/prestatie verhouding te verkrijgen. Vanuit CubIC Solutions hebben wij een keuze gemaakt voor 4 bouwstenen:

 1. IT Sourcing Strategie (CubIC 1)
 2. Marktverkenning (CubIC 2)
 3. Basis Inkoop- en Contractdocumenten ICT (CubIC 3)
 4. Uitvoering Inkoop- en aanbestedingstraject (CubIC 4)

REGIE (BEHEER)

Veel organisaties, maar ook gemeenten staan aan de vooravond van een organisatieverandering mede ingezet door de digitale ontwikkelingen. Wat betekent dit voor uw organisatie? Waar wordt de regiefunctie over het beheer van de IT-services belegd? Gaat u het beheer zelf doen of laat u het over aan een marktpartij? Vanuit CubIC Solutions zien wij dat veel organisaties worstelen met de (beheer) processen, denk bijvoorbeeld aan ITIL. Een goede beschrijving van de processen en de werkzaamheden die door de opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitgevoerd voorkomt achteraf de nodige discussie. Heeft u al nagedacht over een regiefunctie binnen uw organisatie?

Expertise

Door mijn expertise en jarenlange ervaring zowel binnen het bedrijfsleven als de (rijks)overheid heb ik mijn kennis rondom inkoop- en contract management opgedaan. Van eenvoudige inkoop-/contractmanagement vraagstukken tot complexe en politiek gevoelige. Ik ben met ICT inkooptrajecten gestart en ben meegegroeid met de ontwikkelingen binnen contract management. Diverse organisaties heb ik ondersteund met het managen van strategische contracten. Altijd met positief resultaat en een tevreden klant. Ik ben een echt 'relatiemens'. Dit neem ik mee als ik contracten ga beheren en het contact, de relatie, ga onderhouden. Het contract zelf is een papieren versie van de afspraken die contractueel vastgelegd zijn, maar dit gaat pas leven als je in ziet dat "de mens" (lees: de relatie tussen de 2 contractpartijen) het meest belangrijke is bij het managen van het contract. Lees meer over mijn expertise.

INVESTEREN IN EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE ICT INKOOPTRAJECTEN

Wellicht heeft u al diverse pogingen ondernomen om IT Inkooptrajecten binnen uw gemeente op de rit te krijgen en heeft u daar al veel tijd en geld aan gespendeerd en:

 • verlopen de IT inkooptrajacten erg moeizaam
 • zit er geen structuur in het proces
 • zijn de inkoop- en contractdocumenten niet op orde dan wel verouderd
 • ontbreekt de slag naar digitalisering
 • worstelt u met Cloud diensten
 • geen zicht op nieuwe ontwikkelingen

Kunt u dan niet beter overwegen om een eerste (1e) stap te zetten en te investeren in een professionele dienstverlening?

MEERDERE GEMEENTEN WORSTELEN HIERMEE

Maar er zijn meerdere gemeenten die worstelen met de digitale ontwikkelingen. Enkele gemeenten hebben de stap gezet om Inkoop te professionaliseren en verder op de kaart te zetten. Andere gemeenten hebben de keus gemaakt om meer samen te gaan werken, bijvoorbeeld Shared Service Centre.

De keus is aan u en wij willen u graag daarbij helpen met de CubIC Sourcing Blocks for IT.

WAT KUNT U MET DE CUBIC SOURCING BLOCKS FOR IT?

CubIC Sourcing Blocks for IT zijn bouwstenen die ingezet kunnen worden bij de voorbereiding van een ICT Inkooptraject/Aanbestedingstraject voor een gemeente, samenwerkende gemeenten (Shared Service Centre), maar ook commerciële organisaties. Ook kunnen wij de uitvoering van het ICT Inkooptraject/Aanbestedingstraject verzorgen.

We leggen de focus op het volgende:

 • meer structuur geven aan ICT Inkoopproces/IT Sourcing proces
 • standaardisatie inkoop- en contractdocumenten ICT
 • risico beheersing
 • efficiënter en effectiever proces
 • kwaliteitsverbetering dienstverlening

Met CubIC Sourcing Blocks for IT rekent u af met:

 • Ongestructureerde inkooptrajecten/IT sourcingtrajecten
 • Onduidelijke IT Sourcing strategie
 • Geen complete inkoop- en contractdocumenten
 • Lage kwaliteit van dienstverlening
 • Tijd die verloren is gegaan aan andere zaken dan de tijd die u nodig heeft om een organisatie/gemeente te managen/besturen.

VOOR WIE IS CUBIC SOURCING BLOCKS FOR IT?

CubIC Sourcing Blocks for IT is voor managers (of bestuurders) van organisaties/gemeenten die het gevoel hebben dat het efficiënter en effectiever kan. En zich meer willen richten op het besturen van de organisatie/gemeente in plaats van alleen maar achter de feiten aan lopen. Het traject (voorbereiding en uitvoering) duurt ca 6 - 8 maanden (voor commerciële organisaties is dit korter). Dit is geheel afhankelijk van de organisatie/gemeente en de complexiteit van de opdracht. Het traject is uit vier (4) modules opgebouwd. De vier (4) modules zijn:

CubIC 1. IT Sourcing Strategie

CubIC 2. Marktverkenning

CubIC 3. Basis Inkoop- en Contractdocumenten ICT

CubIC 4. Uitvoering Inkoop- en aanbestedingstraject

Gratis CubIC Scan aanvragen

Wilt u meer structuur geven aan uw ICT inkoopproces (IT Sourcing proces)? Meegaan met de digitale ontwikkelingen? Professionele dienstverlening? Vraag de Gratis CubIC Scan aan.