De stap naar professionele dienstverlening en meer grip op IT contracten. De dienst bestaat uit de volgende 3 modules/fasen die elkaar opvolgen:

FASE 1: BASIS VAN EEN GOED LOPEND CONTRACT

Deze module gaat over hoe we een fundering leggen voor een goed lopend contract.

Inventarisatie huidige dienstverlening

Hoe verloopt op dit moment de huidige dienstverlening met de leverancier? Op welke punten loopt het stroef? Niet alle contracten hebben dezelfde aandacht nodig. Hoe maakt u de keus? Inzicht en overzicht helpt.

Contractanalyse

Welke afspraken zijn in het contract vastgelegd? Zijn alle bijlagen compleet? Het kan zijn dat het contract al een tijdje loopt. Zijn er gedurende de looptijd van het contract wijzigingen geweest? Wie is aanspreekpunt binnen de organisatie? Wie is de contracteigenaar? En wie zijn de stakeholders binnen uw organisatie? De contractzaken worden in kaart gebracht.

Inrichting en sturing

Vaak wordt er gezegd: "meten is weten". Waar wilt u op sturen? Managementinformatie is van groot belang voor managers/bestuurders binnen de organisaties. Hoe ziet het dashboard er uit? En hoe maken we samen de stap naar het digitale tijdperk?

TIP:

  1. zorg voor specifieke en meetbare doelstellingen;
  2. duidelijke KPI's en
  3. houd rekening het Manifest (MVI) mee (duurzaamheid)

FASE 2: CONTRACT EVALUATIE

Deze module gaat over hoe we het contract kunnen evalueren. Deze module gaat niet over de eind evaluatie van een contract, dus wanneer het contract eindigt, maar over "tussentijdse" evaluatie. Hoe kunnen we het contract tussentijds evalueren en bijsturen waar nodig?

Evaluatie

Hoe zet u een contract evaluatie op? U wilt graag dat de dienstverlening met de leverancier soepel verloopt. Dit heeft namelijk ook impact op de dienstverlening die u aan uw klanten biedt. Op welke zaken wilt u sturen en wat is er contractueel afgesproken? We laten u zien hoe een contract evalutatie in zijn werk gaat en hoe het digitaal opgezet wordt.

FASE 3: OP WEG NAAR EEN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Deze module gaat over hoe we een verbetertraject in gang kunnen zetten met als doel: een professionele dienstverlening.

Professionaliseren intern

Hoe zetten we het verbetertraject in gang? Wie betrekken we bij dit traject? Wat gaan we intern organiseren? We laten u zien hoe u dit binnen uw organisatie kunt inrichten.

Bent u geïnteresseerd in onze CubICs Contract Service? En wilt u meer informatie ontvangen?