Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. (bron: AP)

Organisaties moeten invulling kunnen geven aan wet- en regelgeving, privacy-vereisten en informatiebeveiliging. Binnen uw organisatie dient u actie te nemen, maar ook buiten uw organisatie. Veel organisaties (gemeenten, zorginstellingen, etc.) hebben ICT zaken uitbesteed. Zij hebben contracten (ICT contracten) met leveranciers afgesloten.

Dit betekent concreet dat u in aanloop naar volgend jaar (25 mei 2018) uw ICT contracten onder de loep moet nemen. Heeft u al uw ICT contracten inzichtelijk? Wat heeft u uitbesteed? Wie is waar verantwoordelijk voor?

Kortom Contractmanagement ICT wordt nu belangrijker dan voorheen! Start nu.