EXCLUSIEF

Binnen uw gemeente wordt hard gewerkt om de processen op orde te krijgen. De digitale ontwikkelingen gaan snel. Uw klanten verwachten van u dat u meegaat met deze ontwikkelingen. Intussen zijn er een aantal IT inkooptrajecten/aanbestedingstrajecten met succes afgerond, is het contract ondertekend en maakt uw gemeente gebruik van de dienstverlening. Toch is er één specifiek contract dat niet lekker loopt, problemen met de leverancier en de nodige discussies.

Grote kans dat het contract dat u bijvoorbeeld 2 jaar geleden heeft ondertekend onlangs tijdens een discussie met de leverancier weer uit de kast heeft gehaald.

 • Wat is er ook al weer afgesproken?
 • De beheerkosten zitten toch in de prijs die we maandelijks betalen? Of betalen we nu dubbel?
 • Wat hebben we over releases afgesproken? en
 • Wie is nu verantwoordelijk voor het technisch applicatiebeheer?

Intussen bent u alweer enkele discussies en meetings verder en is de situatie geëscaleerd. Om de boel te sussen en de immers al jarenlange goede relatie met de leverancier te behouden, heeft u de laatste grote factuur die on hold stond, maar betaald.

U heeft diverse pogingen ondernomen om het op de rit te krijgen, maar u voelt dat er meer nodig is. Wie helpt u verder?

HET IDEALE PLAATJE

Stelt u zich eens voor dat de dienstverlening die u gecontracteerd heeft weer goed loopt, dat de relatie met uw leverancier weer aangenaam is en dat er door beide partijen resultaatgericht wordt gewerkt. Het proces is op de rit en het contract loopt weer!

Maar hoe bereikt u dat? Wat u nodig heeft is een professional die u begrijpt, die zich kan inleven in uw gemeente/organisatie, die u de tools aanreikt en u persoonlijk begeleid.

MET CUBIC SOLUTIONS EXCLUSIEF GAAT U AAN DE SLAG

Met CubIC Solutions Exclusief komt uw contract weer op de rit. U krijgt van mij persoonlijk ondersteuning. We gaan de bottlenecks in kaart brengen en we gaan stappen maken.

Het proces komt op orde, we gaan resultaatgericht werken en er wordt weer op een plezierige manier met de leverancier samengewerkt.

CubIC Solutions Exclusief is geschikt als de behoefte is aan:

 • Betere dienstverlening: hoe krijgen wij binnen de gemeente/organisatie weer een betere dienstverlening? Hoe krijgen wij een betere samenwerking met de leverancier?
 • Resultaatgericht werken: Hoe kunnen we binnen de gemeente/organisatie meer resultaatgericht werken? Hoe hebben wij dat in het contract verwerkt? Waar moeten wij op letten?
 • Betere relatie met de leverancier: Hoe kunnen we de relatie met de leverancier verbeteren en toch professioneel werken?
 • De stap naar digitaal: hoe kunnen we binnen de gemeente/organisatie meer digitaal werken?
 • Overzicht en inzicht contract: Hoe kunnen we overzicht creëren van het contract inclusief alle bijlagen? En de stappen van ontwikkeling/vordering bijhouden?
 • Financieel: Wat kost ons de dienstverlening en wat hebben we al uitgegeven (spend)? (denk aan contract compliance)
 • Rapporteren aan het bestuur: Hoe weten we wat we aan het bestuur moeten rapporteren? Wat rapporteren we en aan wie?

SAMEN AAN DE SLAG

CubIC Solutions Exclusief start altijd met een CubIC Scan. We nemen een aantal punten telefonisch door. Daarin stellen we vast wat u nodig heeft om het contract weer op de rit te krijgen. Zo'n CubIC Scan is gratis en verplicht u verder tot niets. U ontvangt van mij een exclusief voorstel. U weet dan precies wat de investering is en wat het oplevert. Dan beslist u of we samen aan de slag gaan met CubIC Solutions Exclusief.

Het traject start met een persoonlijk gesprek bij u op locatie. Tijdens dit gesprek vertelt u alles over de gemeente, de digtale ontwikkelingen en de situatie rondom het contract.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie?

EXPERTISE

Door mijn expertise en jarenlange ervaring zowel binnen het bedrijfsleven als de (rijks)overheid heb ik mijn kennis rondom inkoop- en contract management opgedaan. Van eenvoudige inkoop-/contractmanagement vraagstukken tot complexe en politiek gevoelige. Ik ben met ICT inkooptrajecten gestart en ben meegegroeid met de ontwikkelingen binnen contract management. Diverse organisaties heb ik ondersteund met het managen van strategische contracten. Altijd met positief resultaat en een tevreden klant. Ik ben een echt 'relatiemens'. Dit neem ik mee als ik contracten ga beheren en het contact, de relatie, ga onderhouden. Het contract zelf is een papieren versie van de afspraken die contractueel vastgelegd zijn, maar dit gaat pas leven als je in ziet dat "de mens" (lees: de relatie tussen de 2 contractpartijen) het meest belangrijke is bij het managen van het contract. Lees meer over mij.

DIGITALE ONTWIKKELINGEN

De wereld verandert, verandert u mee? Door de komst van de nieuwe digitale ontwikkelingen zoals, smartphone, Cloud diensten, Big Data, Informatiebeveiliging etc. heeft dit impact op uw dienstverlening. Welke digitale ontwikkelingen heeft u al in uw organisatie en welke afspraken heeft u reeds vastgelegd?

Stel dat u een SAAS dienst heeft afgenomen en de dienstverlening stopt of uw leverancier gaat failliet. De bedrijfscontinuïteit is in gevaar. Wat heeft u dan geregeld? Het is zaak om continuïteit en risicomanagement te regelen.

INVESTEREN MET RESULTAAT

Loopt het contract al een tijd scheef, staat de relatie met uw leverancier onder druk en wilt u meegaan met de digitale ontwikkelingen? Dan is onze oplossing zeker iets voor uw organisatie. Concrete resultaten:

 • inzicht en controle kostenen budgetten
 • Grip op en het managen van de vastgelegde contractuele afspraken
 • Verhoging van de kwaliteit van ingekochte dienstverlening
 • Aantoonbare bijdrage aan het realiseren van doelstellingen
 • Risicobeheersing; minder contract risico's (o.a. contract compliance)
 • goede verstandhouding met leverancier
 • Sturing geven aan en het inrichten van processen en procedures die voortvloeien uit vastgelegde afspraken
 • Evaluatie management op basis van Management Rapportages en sturing op belangrijke Key Performance Indicators (KPI's)

INVESTERING CUBIC SOLUTIONS EXCLUSIEF

CubIC Solutions Exclusief vergt een investering in tijd en geld. Met het concrete actieplan kunnen we snel aan de gang en stappen zetten.

De prijs voor de exclusieve dienstverlening is per klant verschillend en specifiek op maat voor u gemaakt en aan u persoonlijk verstuurd.

De tijd en de energie die u nu al kwijt bent aan eindeloze discussies met uw leverancier, hoge kosten en verminderde kwaliteit van dienstverlening doet u wellicht nu besluiten de stap te nemen.

Deze exclusieve vorm van dienstverlening is alleen voor organisaties die echt willen investeren in een professionele dienstverlening en zich daar ook voor willen inzetten.

BESCHIKBAARHEID

CubIC Solutions Exclusief is een exclusieve persoonlijke dienstverlening. Wij houden rekening met uw agenda, maar het kan voorkomen dat ons programma vol zit. CubIC Solutions Exclusief wordt slechts twee keer per jaar gegeven. Wij raden u aan snel aan te melden.

NEEM DE STAP NAAR EEN PROFESSIONELE DIENSTVERLENING

Wilt u graag weer dat het contract op de rit komt? Wilt u meer structuur geven aan uw ICT inkoopproces (IT Sourcing proces)? Professionele dienstverlening? Vraag de Gratis CubIC Scan aan.