CUBIC 1. IT SOURCING STRATEGIE

Wat is uw IT sourcing strategie? Het IT landschap verandert van een "traditionele IT-omgeving" naar een moderne "innovatieve IT-omgeving". Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste IT technieken en Cloud diensten die aangeboden worden.

  • Welke "logische" kavels gaan we gebruiken?
  • Welke cloud diensten zijn er?
  • Gaan we insourcen of outsourcen?
  • Met welke gemeente kunnen we samenwerken c.q. gezamenlijk inkopen?
  • Waar wordt de regiefunctie over het beheer van de IT-services belegd?
  • Hoe borgen we de kwaliteit, continuïteit, privacy en veiligheid?

Kortom vragen die beantwoord moeten worden om tot een goede IT sourcing strategie te komen. Wat vragen we aan de markt en wat doen we zelf?

Overweegt u over te stappen naar Cloud diensten? De Cloud heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn o.a. snellere innovatie en kosten naar gebruik (pay-per-use), maar welke risico's zitten er aan? Ook hier is een gedegen IT Sourcing Strategie noodzakelijk.

Wij ondersteunen u om de IT Sourcing Strategie in kaart te brengen en een goede afweging voor de gemeente/organisatie te maken.

Heeft u nog geen IT Sourcing Strategie? Ondervindt u problemen bij het opstellen van de IT Sourcing Strategie? Vraag dan nu CubIC 1. IT Sourcing Strategie aan.

CUBIC 2. MARKTVERKENNING (MARKTCONSULTATIE)

Wat gaat u straks aan de markt vragen? Waar bent u naar op zoek? Heeft u uw vraag c.q. probleem helder gedefinieerd? Heeft u enig idee welke aanbieders er op de markt zijn? De kans is dan groter dat u het juiste antwoord uit de markt krijgt.

Er zijn helaas genoeg voorbeelden van organisaties die een offerteaanvraag/aanbesteding naar de markt hebben gestuurd met een onduidelijke vraag of probleem. Het gevolg: er melden zich geen Inschrijvers aan of een niet bruikbaar product of dienst wordt ingekocht en "op de plank" gelegd; onnodige kosten.

Is uw organisatie afhankelijk van een bepaalde leverancier? En heeft u de mogelijkheid om naar een andere leverancier over te stappen, als bijvoorbeeld uw huidige leverancier ver beneden de maat blijft presteren en u er alles aan heeft gedaan om het contract weer op de rit te krijgen? (zie ook contract management ICT) of torenhoge kosten in rekening brengt of niet mee loopt met de innovatie marktontwikkelingen? U kunt niet zomaar overstappen, maar welke preventieve maatregelen kunt u treffen om in een uiterst ongunstige situatie terecht te komen? Wat kunt u in uw contracten regelen? In de voorbereidingsfase houden we ook hier rekening mee en geven u aan welke mogelijkheden er zijn.

Bent u onzeker over de juiste vraag (probleem) of wilt u het probleem toetsen aan de markt of mist u relevante informatie uit de markt? Vraag dan nu CubIC 2. Marktverkenning aan.

CUBIC 3. BASIS INKOOP- EN CONTRACTDOCUMENTEN ICT

Heeft u de juiste inkoopdocumenten/RFP-documenten binnen handbereik? Maakt u als gemeente gebruik van de (nieuwe) GIBIT voorwaarden of heeft u eigen Inkoopvoorwaarden? Zowel in de voorbereiding- als in de uitvoeringsfase is het efficiënt om met standaarddocumenten te werken.

Zijn uw inkoop- en contractdocumenten nog up-to-date of zijn ze toe aan vernieuwing? Vraag dan nu CubIC 3. Basis Inkoop- en Contractdocumenten ICT aan.

CUBIC 4. UITVOERING INKOOP- / AANBESTEDINGSTRAJECT

Is de voorbereidingsfase afgerond? Is de strategie helder? Is de vraag duidelijk die aan de markt gesteld moet worden en aan welke potentiële partijen? Dan kan de uitvoeringsfase worden gestart.

Heeft u geen capaciteit in huis voor de uitvoering van het inkooptraject? Vraag dan nu CubIC 4. Uitvoering Inkoop- / Aanbestedingstraject aan.

Meer informatie over de CubIC Sourcing Bloks for IT?

DOWNLOAD HIER DE WHITEPAPER.