Een van de specieke overwegingen is:

Om onze welvaart voor huidige en toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting op mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Met dit Manifest willen Partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Heeft u al het Manifest ondertekend en een actieplan opgesteld? Hieronder treft u enkele tips aan.

ENKELE TIPS:

1. organiseer een brainstormsessie binnen uw eigen organisatie of gezamenlijk met andere gemeenten

Bent u bezig met het opstellen van het actieplan, maar loopt u vast? Dan is een brainstormsessie een handig instrument. Organiseer bijvoorbeeld een brainstormsessie binnen uw organisatie/gemeente. U zult verstelt staan hoeveel waardevolle informatie naar boven komt. Wilt u sparren met andere gemeenten? Organiseer dan een regionale brainstormsessie.

2. Vraag de markt

Veel informatie/ideeën kunt u uit de markt halen. Een handig instrument is: de marktverkenning/marktconsultatie. (zie een van de overwegingen in het manifest: partijen onderkennen dat het voor de markt belangrijk is dat zij als opdrachtgevers streven naar zo veel mogelijk uniformiteit in ambities, gunningscriteria en uitvoeringspraktijk bij MVI.)

3. Meten is weten - managementinformatie

Zorg voor specifieke en meetbare doelstellingen. Meten is weten! Zodra de eindresultaten bekend zijn, is het zinvol deze in (management)rapportages aan het management/bestuur te rapporteren.

Samen kom je verder!

Meehelpen aan een circulaire samenleving? Lees alles over Missie R3BORN.