Als een opdrachtgever (Verwerkingsverantwoordelijke) een dienstverlener (Verwerker) inschakelt die persoonsgegevens verwerkt voor de opdrachtgever dienen partijen afspraken te maken over de omgang met die persoonsgegevens. Deze afspraken worden in een Verwerkersovereenkomst vastgelegd. Als opdrachtgever blijf je verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens.

Het is daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de omgang met en de beveiliging van (persoons)gegevens. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het inschakelen van eventuele derden (sub-verwerkers). De Verwerker mag de persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken.

Welke zaken zijn van belang?

  • aan welke dienstverleners heeft u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed?
  • heeft u een register van verwerkingsactiviteiten?
  •  onder de AVG kunt u verplicht zijn een zogeheten privacy impact assessment (PIA/DPIA) uit te voeren.

Het implementeren van de AVG is geen eenvoudige zaak en met diverse aspecten dient u rekening te houden. Wilt u de implementatie graag met ons uitvoeren?