Welke acties kunt u vanuit Contractmanagement uitvoeren?

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wbp.

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacyrechten;

 • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN MOETEN ORGANISATIES NEMEN?

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).

  1. DOCUMENTATIEPLICHT

   Organisaties hebben daarom een documentatieplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

   ACTIE CONTRACTMANAGEMENT:

   Hoe meer zaken u heeft uitbesteed, des te meer de focus op het contract- en leveranciersmanagement wordt gelegd. Zorg ervoor dat de documenten in het leveranciersdossier geborgd zijn. Dergelijke documenten kunt u in een contractmanagementsysteem bewaren, zodat u tijdens de leveranciersbeoordelingen/contract evalutaties(ofeen audit) alles bij de hand hebt.

    2. HULP BIJ NALEVING WET

     Maar de AVG biedt organisaties tegelijkertijd meer instrumenten die hen helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor de relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker (in de Wbp heet dit de bewerker) en voor doorgifte van persoonsgegevens.

     ACTIE CONTRACTMANAGEMENT:

     Ook hier geldt weer, hoe meer zaken u heeft uitbesteed des te meer de focus op het contract- en leveranciersmanagement wordt gelegd.

     Stel dat u de salarisadministratie/salarisverwerking heeft uitbesteed, dan is het raadzaam om een bewerkersovereenkomst af te sluiten. De bewerkersovereenkomst(en) kunt u prima in het contractmanagementsysteem opnemen. Zo creëert u overzicht.

     Als laatste tip: zorg voor een goede exitregeling in de overeenkomst.


      3. WIJZIGINGEN PER 25 MEI 2018

       Per 25 mei 2018, als de AVG van toepassing is, verandert er onder meer het volgende voor organisaties:

       • zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

       • zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;

       • zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) (o.a. een overheidsinstantie) aan te stellen.

       WILT U STARTEN?

       Wilt u ook starten met contractmanagement? Overweeg ons dienstenpallet eens. Voor een vastbedrag per maand kunt u starten met contractmanagement.

       CubIC Solutions biedt u de beste oplossing voor uw organisatie.

       GRATIS

       Wilt u meer gratis tips? Lees verder.

       DOE MEE!

       Vul mijn acties aan en maak de checklist compleet. Geef hieronder aan welke actiesnog meer uitgevoerd moeten worden. Waar dienen we nog meer rekening mee te houden? Denk bijvoorbeeld aan Europese aanbestedingstrajecten. Het doel is om gezamenlijk een checklist op te stellen en deze te gebruiken: #rijksoverheid, #provincies, #gemeenten, #waterschappen.

       Heeft u een vraag over contract management of wilt u een ervaring delen? Laat hieronder een berichtje achter of stuur mij een berichtje via de chat. U kunt mij ook mailen:info@cubicsolutions.nl.