Over Cubic Solutions

CubIC Solutions biedt oplossingen voor Inkoop- en Contract Management vraagstukken rondom ICT op een efficiënte, professionele en klantgerichte manier aan een gemeente, samenwerkende gemeenten (bijv. regionaal), waterschappen, maar ook commerciële organisaties.

De ontwikkelingen in het ICT landschap gaan snel. Denk bijvoorbeeld aan cloud diensten, ontwikkelen van apps, agile werken, informatiebeveiliging, Big Data etc. Maar hoe kunnen organisaties hier invulling aangeven? In het digitale tijdperk waarin we leven krijgt ICT een steeds prominentere rol binnen organisaties. Gemeenten bijvoorbeeld hebben hun handen vol aan taken die overgeheveld worden van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Daarnaast verwachten de burgers van de gemeenten dat ze met hun tijd mee gaan. Maar niet iedere organisatie of gemeente kan zo snel schakelen of heeft kennis en/of capaciteit in huis.

CubIC Solutions biedt ondersteuning aan bij de voorbereiding en uitvoering van een inkoop- en aanbestedingstrajecten (IT Sourcing traject), contract management en geeft adviezen over de nieuwe digitale ontwikkelingen.

Met CubIC Solutions bent u sneller up-to-date met de nieuwe digitale ontwikkelingen, profiteert u van de kennis en ervaring op het vakgebied en wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit van uw (ICT) dienstverlening.

Wij geloven erin dat voor ieder vraagstuk een oplossing is. Door goed naar de klant te luisteren, op locatie te 'proeven' wat er speelt kunnen we het vraagstuk analyseren om vervolgens een oplossing of een mix aan oplossingen aan te bieden.

Op deze manier wordt een maximale set van tools voor een digitale en professionele dienstverlening samengesteld.

Maak kennis met Natascha van Stuijvenberg

CubIC Solutions is opgericht door mij, Natascha van Stuijvenberg. Ik ben een professional op het gebied van Inkoop- en Contract management binnen de publieke en private sector. Met CubIC Solutions richt ik me in eerste instantie op de gevolgen door de nieuwe digitale ontwikkelingen voor de gemeenten op het gebied van het ICT Domein. Dit door middel van het aanbieden van mijn professionele kennis in combinatie met diverse oplossingen in de vorm van verschillende diensten.

EXPERTISE

Door mijn expertise en jarenlange ervaring zowel binnen het bedrijfsleven als de (rijks)overheid heb ik mijn kennis rondom inkoop- en contract management opgedaan. Van eenvoudige inkoop-/contractmanagement vraagstukken tot complexe en politiek gevoelige. Ik ben met ICT inkooptrajecten gestart en ben verder gegroeid naar contract management. Diverse organisaties heb ik ondersteund met het managen van strategische contracten. Altijd met positief resultaat en een tevreden klant. Ik ben een echt 'relatiemens'. Dit neem ik mee als ik contracten ga beheren en het contact, de relatie, ga onderhouden. Het contract zelf is een papieren versie van de afspraken die contractueel vastgelegd zijn, maar dit gaat pas leven als je in ziet dat "de mens" lees: de relatie tussen de 2 contractpartijen het meest belangrijke is bij het managen van het contract.

Het managen van strategische ICT contracten (o.a. hardware, software, IT dienstverlening, outsourcing) is een van mijn speerpunten van expertise In de loop der jaren is dit met Cloud contracten (SAAS, IAAS, PAAS etc.) aangevuld.

Veel ervaring opgedaan met complexe ICT vraagstukken waardoor mijn kennis is uitgebreid met ITIL en Informatiebeveiliging.

PERSOONLIJKE BENEFITS

  • Sterk analyserend vermogen waardoor ik snel en doelgericht bottlenecks binnen contracten bloot kan leggen
  • Ik werk altijd vanuit een oplossende en optimaliserende invalshoek met als grootste kernwaarde kwaliteit
  • Daar waar er nieuwe processen en procedures nodig zijn zal ik deze voorstellen, inrichten en implementeren
  • Ik ben een gesprekspartner op alle niveau's binnen een organisatie en naar buiten toe, tot aan het hoogste strategische niveau
  • Ik ben sterk gericht op efficiency en waar mogelijk op kostenbesparingen
  • Ik hebt een groot oog en gevoel voor de 'softe' kant in elke interactie en hebt in deze context een empathisch vermogen voor de klant, ik ben communicatief sterk onderlegd, heb een scherp gevoel voor politieke verhoudingen intern en extern, ik werk primair aan het relatie management binnen contract management (tot op mediation niveau) en neem tijd voor change management daar waar dat nodig blijkt.

Ik ben de afgelopen 15 jaar werkzaam geweest in het veld van Inkoop en Contract management in de publieke en private sector. De afgelopen 6 jaar is de focus sterk naar Contract management gegaan. Dit heeft vooral te maken met de vraag naar die specialisatie die toentertijd in de markt is ontstaan om betere kwaliteit te waarborgen binnen grote bedrijven met contracten van hoge financiële waarde en multiple contract partijen. De contracten waarvoor ik strategische verantwoording heb gehad binnen die rol lopen uiteen van ICT tot facilitaire diensten en qua financiële waarde tot 100 mio spend.