Gedurende de contractperiode kan het voorkomen dat de aandacht door één van de partijen of beide partijen verslapt. Er kan irritatie ontstaat, maar er kunnen ook interpretatieverschillen optreden. Nu is het zaak om het contract goed te managen voordat het uit de hand loopt en er in het ergste geval een rechter aan te pas moet komen.

De waarde van goed contract management start in de implementatiefase, maar wordt duidelijk gedurende de contractperiode.  

Lees meer >