Eind 2016 is het Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) door diverse gemeenten ondertekend. Een van de specieke overwegingen is:

Om onze welvaart voor huidige en toekomstige generaties te behouden is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting op mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

Met dit Manifest willen Partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Heeft u al het Manifest ondertekend en een actieplan opgesteld? Hieronder treft u enkele tips aan.

Lees meer >